TACO Flex Vinyl Rub Rail Kit 1-7/8" x 70' - Black w/Black Insert - V11-2423BBK70-2 - V11-2423BBK70-2