TACO Flexible Vinyl Trim - 3/16" Opening x 9/16"W x 25'L - White - V30-1005W25-1 - V30-1005W25-1