Whitecap EKA Collection Soap Dispenser - Teak63205 - 63205