Magma "Single" Horizontal Round Rail Mount - 7/8" or 1" - T10-380