Princeton Tec Meridian Strobe / Beacon - Neon Yellow - ST-NY