Scotty Striker Rod Holder w/o Mount - Black - 239-BK