TACO Flex Vinyl Rub Rail Kit - Black w/Black Insert - 70' - V11-0809BBK70-2