TACO Flex Vinyl Rub Rail Kit 1-7/8" - Black w/Black Insert - V11-2423BBK50-2