Whitecap 17" Rail Mount Flag Pole - 1/2" Diameter, Stainless Steel Staff Nylon Mount - S-5010