Whitecap Teak Flag Pole - 18" - 3/4" Base Diameter - 60748