Whitecap Teak Flag Pole - 48" - 1-1/4" Base Diameter - 60756